Prihláška

Uchádzači vyplnia prihlášku a pošlú alebo osobne odnesú do centra LAB 009 LF TUKE. Príslušná dodatočná dokumentácia, ako je pas, licencia leteckého úradu alebo národný preukaz totožnosti, musí byť predložená v testovacom centre v deň skúšky a musí byť platná. Skúška sa spracuje až po úplnom dokončení všetkých registračných postupov vrátane prijatia poplatku za test.

Po prijatí žiadosti administratívou LAB 009 LF TUKE potvrdíme kandidátovi dátum a čas preskúšania.

Spôsob prihlásenia na skúšku

Na skúšku ICAO sa môžete prihlásiť pomocou online formulára nižšie, alebo si môžete formulár stiahnuť vo formáte Microsoft Word a po vyplnení odoslať na emailovú adresu icao.exam.lf@tuke.sk

Prihlásenie je dostupné kedykoľvek.

Žiadosť o kurz jazykovej prípravy

Žiadosť o ICAO preskúšanie jazykovej spôsobilosti leteckého personálu

Žiadosť o kurz jazykovej prípravy

Kurz som už absolvoval/a*

Žiadosť o ICAO preskúšanie jazykovej spôsobilosti leteckého personálu

Preskúšanie som už absolvoval/a*